§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2308

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.