§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. - Dz.U.2016.1505 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1505

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2016 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.