§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. - Dz.U.2016.1505 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1505

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2016 r.
§  2. 
Legitymacja pracownika socjalnego wydana przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowuje ważność do dnia upływu terminu jej ważności.