§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. - Dz.U.2016.1505 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1505

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2016 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 1406) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.