Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.171

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, 1669, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. poz. 964 oraz z 2011 r. poz. 1215), załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

RODZAJE I WYKAZ STANOWISK W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, NA KTÓRYCH ZATRUDNIA SIĘ PRACOWNIKÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE O PRACOWNIKACH URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH

Lp.Jednostka organizacyjna

Służby

Więziennej

Stanowiska kierowniczeStanowiska samodzielneStanowiska dydaktyczneStanowiska administracyjneStanowiska penitencjarneStanowiska ochronne
12345678
1Centralny Zarząd Służby Więziennej1) Dyrektor Generalny Służby Więziennej,

2) dyrektor biura,

3) główny księgowy Służby Więziennej,

4) główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej,

5) zastępca dyrektora biura,

6) naczelny lekarz więziennictwa,

7) naczelnik wydziału,

8) kierownik zespołu,

9) naczelny kapelan

1) doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

2) radca prawny,

3) audytor wewnętrzny,

4) główny specjalista ds. legislacji,

5) główny specjalista,

6) specjalista ds. legislacji,

7) główny rewident,

8) starszy rewident,

9) rewident,

10) rzecznik prasowy

1) starszy specjalista,

2) specjalista,

3) starszy inspektor,

4) inspektor,

5) informatyk,

6) instruktor,

7) starszy referent,

8) referent

2Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej1) główny księgowy,

2) naczelny lekarz

1) audytor wewnętrzny,

2) radca prawny,

3) rzecznik prasowy

1) starszy specjalista,

2) specjalista,

3) starszy rewident,

4) rewident,

5) starszy inspektor,

6) inspektor,

7) instruktor,

8) informatyk,

9) starszy referent,

10) referent

3Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodek szkolenia i ośrodek doskonalenia kadr Służby Więziennej1) kierownik zakładu,

2) główny księgowy,

3) kierownik działu,

4) zastępca kierownika działu

1) radca prawny,

2) audytor wewnętrzny

1) starszy wykładowca,

2) wykładowca,

3) starszy psycholog,

4) psycholog

1) specjalista,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) instruktor,

5) informatyk,

6) starszy referent,

7) referent

1) specjalista,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) instruktor,

5) starszy referent,

6) referent

4Areszt śledczy lub zakład kamy1) główny księgowy,

2) kierownik działu,

3) zastępca kierownika działu

1) radca prawny,

2) audytor wewnętrzny

1) specjalista,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) instruktor,

5) informatyk,

6) starszy referent,

7) referent

1) starszy psycholog,

2) psycholog,

3) młodszy psycholog,

4) starszy wychowawca,

5) wychowawca,

6) młodszy wychowawca,

7) starszy terapeuta,

8) terapeuta,

9) młodszy terapeuta,

10) kapelan

1) specjalista,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) instruktor,

5) starszy referent,

6) referent