Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.568

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. poz. 147) załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RODZAJE I NORMY UZBROJENIA DLA OFICERÓW ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA OFICERÓW W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ*

Lp.WyszczególnienieRodzaj uzbrojenia
pistolet wojskowypistolet maszynowy/

subkarabinek**

karabinek
1Stanowiska w dowództwach: korpusu, dywizji zmechanizowanej, kawalerii pancernej, brygady zmechanizowanej, piechoty strzelców podhalańskich, piechoty górskiej - z wyjątkiem stanowisk wymienionych w lp. 2, 3 i 711-
2Stanowiska w dowództwach: brygady kawalerii powietrznej, brygady powietrznodesantowej, brygady obrony terytorialnej, pułku rozpoznawczego1-1
3Stanowiska w dowództwach: brygady, bazy, pułku - z wyjątkiem stanowisk wymienionych w lp. 1, 2 i 71-1***
4Stanowiska w dowództwach komendy portu wojennego11***-
5Stanowiska w batalionie, dywizjonie, grupie, eskadrze, kluczu, kompanii, baterii, szwadronie, grupie rozpoznania osobowego, plutonie [w tym w załogach BWP (bojowego wozu piechoty), KTO (kołowego transportera opancerzonego) oraz w pododdziałach rozpoznawczych w załogach transporterów/samochodów opancerzonych] - z wyjątkiem stanowisk wymienionych w lp. 6-101-1
6Stanowiska w załogach: czołgu, transportera/samochodu opancerzonego, armaty/haubicy samobieżnej, samobieżnej opancerzonej armaty/wyrzutni przeciwlotniczej11-
7Stanowiska w załogach: okrętów, statków powietrznych1--
8Stanowiska korpusu osobowego medycznego1--
9Stanowiska korpusu osobowego duszpasterstwa---
10Żołnierz pełniący służbę kandydacką****-11
11Pozostałe stanowiska1--
Uwagi:

* Nie dotyczy jednostek wojsk specjalnych, oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej, Polskich Kontyngentów Wojskowych.

** W zależności od przyjętych priorytetów wyposażania jednostek wojskowych określonych przez gestora sprzętu wojskowego.

*** Dodatkowe uzbrojenie na czas wojny.

**** Rodzaj uzbrojenia w zależności od profilu kształcenia (pistolet maszynowy/subkarabinek lub karabinek).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RODZAJE I NORMY UZBROJENIA DLA PODOFICERÓW ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA PODOFICERÓW W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ*

Lp.WyszczególnienieRodzaj uzbrojenia
pistolet wojskowypistolet maszynowy/ subkarabinek**karabinekkarabin wyborowy
1Stanowiska w dowództwach: korpusu, dywizji zmechanizowanej, kawalerii pancernej, brygady zmechanizowanej, piechoty strzelców podhalańskich, piechoty górskiej - z wyjątkiem stanowisk wymienionych w lp. 2, 3 i 711--
2Stanowiska w dowództwach: brygady kawalerii powietrznej, brygady powietrznodesantowej, brygady obrony terytorialnej, pułku rozpoznawczego1-1-
3Stanowiska w dowództwach: brygady, bazy, pułku - z wyjątkiem stanowisk wymienionych w lp. 1, 2 i 71-1***-
4Stanowiska w batalionie, dywizjonie, zespole, grupie, eskadrze, kluczu, kompanii, baterii, szwadronie, grupie rozpoznania osobowego, plutonie, drużynie, załodze, działonie, obsłudze, sekcji - z wyjątkiem stanowisk wymienionych w lp. 5-91-1-
5Stanowiska w załogach: BWP (bojowego wozu piechoty), KTO (kołowego transportera opancerzonego) czołgu, ciągnika pancernego11--
6Stanowiska w załogach: okrętów, statków powietrznych1---
7Stanowiska korpusu osobowego medycznego1---
8Strzelec wyborowy1-11
9Żołnierz pełniący służbę kandydacką****-11-
10Pozostałe stanowiska1-1***-
Uwagi:

* Nie dotyczy jednostek wojsk specjalnych, oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej, Polskich Kontyngentów Wojskowych.

** W zależności od przyjętych priorytetów wyposażania jednostek wojskowych określonych przez gestora sprzętu wojskowego.

*** Dodatkowe uzbrojenie na czas wojny.

**** Rodzaj uzbrojenia w zależności od profilu kształcenia (pistolet maszynowy/subkarabinek lub karabinek).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RODZAJE I NORMY UZBROJENIA DLA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA SZEREGOWYCH W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ*

Lp.WyszczególnienieRodzaj uzbrojenia
pistolet wojskowy**pistolet maszynowy/

subkarabinek***

karabinekkarabin wyborowykarabin maszynowygranatnik ppancgranatnik automatyczny
1Stanowiska w załogach okrętów, działonowy, działonowy operator, operator, ładowniczy, obsługa, kierowca: czołgu, ciągnika pancernego, BWP (bojowego wozu piechoty), KTO (kołowego transportera opancerzonego), transportera/samochodu opancerzonego, armaty/haubicy samobieżnej, samobieżnej armaty/wyrzutni przeciwlotniczej oraz obsługa przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego-1-----
2Celowniczy karabinu maszynowego----1--
3Celowniczy granatnika przeciwpancernego-1---1-
4Celowniczy granatnika automatycznego-1----1
5Strzelec wyborowy1-11---
6Kierowca samochodu osobowego-1-----
7Stanowiska korpusu osobowego medycznego-1-----
8Żołnierz pełniący służbę kandydacką****-11----
9Pozostałe stanowiska1-1----
Uwagi:

* Nie dotyczy jednostek wojsk specjalnych, oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej, Polskich Kontyngentów Wojskowych.

** Stanowi dodatkowe wyposażenie szeregowych: w sekcjach dalekiego rozpoznania, w Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

*** W zależności od przyjętych priorytetów wyposażania jednostek wojskowych określonych przez gestora sprzętu wojskowego.

**** Rodzaj uzbrojenia w zależności od profilu kształcenia (pistolet maszynowy/subkarabinek lub karabinek).