§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.