Zmiana rozporządzenia w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1567

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2021 r. poz. 256) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich (Dz. U. poz. 801) w załączniku do rozporządzenia w tabeli:
1)
tytuł kolumny drugiej otrzymuje brzmienie:

"Punkty kontroli granicznej";

2)
lp. I otrzymuje brzmienie:
Ilotnisko - w przypadku transportu powietrznego
1Chopina w Warszawiemazowieckie
2Rzeszów-Jasionkapodkarpackie
3Szczecin-Goleniówzachodniopomorskie
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).