Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.854

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2020 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.