Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1274

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.