Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1274

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.
§  3. 
1.  Zwrot podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 18f rozporządzenia zmienianego w § 1, przysługuje również w odniesieniu do towarów nabytych na terytorium kraju przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO lub osoby uprawnione, o których mowa w § 2 pkt 13d i 15 tego rozporządzenia, w okresie od dnia 29 września 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  W zakresie przypadków i trybu zwrotu podatku stosuje się przepisy § 18f-18k rozporządzenia zmienianego w § 1, z tym że wniosek w sprawie zwrotu podatku jest składany przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, o którym mowa w § 2 pkt 13d tego rozporządzenia, do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.