§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się... - Dz.U.2018.679 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.679

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.