§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.