§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kandydatowi, po okazaniu dokumentu tożsamości, udostępnia się do wglądu w siedzibie prokuratury pracę konkursową oraz protokół przebiegu konkursu.".