Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.886

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2020 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.