Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1396, z późn. zm.) w § 1 w pkt 27 lit. d i e otrzymują brzmienie:

"d) Sądowi Rejonowemu w Pile sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Chodzieży, Trzciance i Złotowie,

e) Sądowi Rejonowemu Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Obornikach, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej i we Wrześni oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wągrowcu, Wolsztynie i we Wrześni,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.