§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1380

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.