§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.715

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2024 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.