Zmiana rozporządzenia w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.206

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2180) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 w ust. 4 po pkt 9 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych";

2)
w załączniku do rozporządzenia w części I:
a)
w grupie 0:
w pkt 2:
––
lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacjiWarszawa0000078704
––
lp. 15 otrzymuje brzmienie:
15Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o.Gdynia0000616517
––
lp. 17 otrzymuje brzmienie:
17Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłościPoznań0000379574
w pkt 3 uchyla się lp. 3,
b)
w grupie A w pkt 1:
lp. 5 otrzymuje brzmienie:
5Centrum Technologii AudiowizualnychWrocław000274909
uchyla się lp. 45,
c)
w grupie B:
w pkt 1:
––
uchyla się lp. 2-4,
––
dodaje się lp. 10-12 w brzmieniu:
10Instytut Północny im. Wojciecha KętrzyńskiegoOlsztyn383544690
11Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGEToruń385314450
12Instytut ŚląskiOpole384024780
w pkt 21p. 5-20 otrzymują brzmienie:
5Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka AkcyjnaBiałystok0000037873
6Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka AkcyjnaBydgoszcz0000183992
7Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka AkcyjnaGdańsk0000195933
8Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka AkcyjnaKatowice0000139719
9Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka AkcyjnaKielce0000124925
10Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka AkcyjnaKoszalin0000167073
11Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka AkcyjnaKraków0000049387
12Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka AkcyjnaLublin0000130672
13Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka AkcyjnaŁódź0000144209
14Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - "Radio Olsztyn" Spółka AkcyjnaOlsztyn0000038114
15Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka AkcyjnaOpole0000124187
16Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka AkcyjnaPoznań0000097316
17Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka AkcyjnaSzczecin0000121087
18"Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - Spółka Akcyjna"Wrocław0000089881
19Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" - Spółka AkcyjnaZielona Góra0000082137
20"Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka AkcyjnaRzeszów0000144370
w pkt 31p. 5 otrzymuje brzmienie:
5Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki BudżetowejWarszawa0000373135
w pkt 5:
––
lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieCzęstochowa000001494
––
lp. 8 otrzymuje brzmienie:
8Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w KrakowieKraków000275719
––
uchyla się lp. 29,
––
lp. 35 otrzymuje brzmienie:
35Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejBiała Podlaska030310705
––
lp. 37 otrzymuje brzmienie:
37Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w CiechanowieCiechanów130869208
––
lp. 40 otrzymuje brzmienie:
40Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w GnieźnieGniezno634603839
––
lp. 44 otrzymuje brzmienie:
44Państwowa Uczelnia Angelusa SilesiusaWałbrzych891041167
––
lp. 46-52 otrzymują brzmienie:
46Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w SanokuSanok371020877
47Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w TarnobrzeguTarnobrzeg831214367
48Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w OświęcimiuOświęcim120073552
49Karpacka Państwowa Uczelnia w KrośnieKrosno370468370
50Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w PilePiła360002997
51Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława WojciechowskiegoKalisz250938764
52Akademia ZamojskaZamość060044114
––
lp. 56 otrzymuje brzmienie:
56Mazowiecka Uczelnia Publiczna w PłockuPłock611038403
––
lp. 59 i 60 otrzymują brzmienie:
59Państwowa Uczelnia im. Stefana BatoregoSkierniewice100095322
60Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w SuwałkachSuwałki200026507
––
lp. 63 i 64 otrzymują brzmienie:
63Państwowa Uczelnia Zawodowa we WłocławkuWłocławek911266951
64Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym TarguNowy Targ492722404
––
lp. 66 otrzymuje brzmienie:
66Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w PoznaniuPoznań000275808
––
lp. 68 i 69 otrzymują brzmienie:
68Lotnicza Akademia WojskowaDęblin060059216
69Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KościuszkiWrocław930388062
w pkt 6:
––
uchyla się lp. 3,
––
lp. 13 otrzymuje brzmienie:
13Sieć Badawcza Lukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien ChemicznychŁódź0000855928
––
uchyla się lp. 14,
––
lp. 15 i 16 otrzymują brzmienie:
15Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000126823
16Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów BudowlanychKraków0000861078
––
lp. 19 i 20 otrzymują brzmienie:
19Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego MościckiegoWarszawa0000857893
20Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"Kędzierzyn-Koźle0000850420
––
lp. 29 otrzymuje brzmienie:
29"Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa OdkrywkowegoWrocław0000096934
––
lp. 31 otrzymuje brzmienie:
31Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i BarwnikówToruń0000856159
––
lp. 33 i 34 otrzymują brzmienie:
33Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i MagazynowaniaPoznań0000850093
34Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut LotnictwaWarszawa0000862006
––
lp. 37-40 otrzymują brzmienie:
37Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki PrecyzyjnejWarszawa0000861886
38Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa SkalnegoWarszawa0000858544
39Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali NieżelaznychGliwice0000853498
40Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława StaszicaGliwice0000846236
––
uchyla się lp. 42,
––
lp. 44-46 otrzymują brzmienie:
44Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMELKatowice0000858338
45Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez ChemicznychPuławy0000854745
46Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki PlastycznejPoznań0000853479
––
lp. 49 otrzymuje brzmienie:
49Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut TechnologicznyKraków0000861401
––
uchyla się lp. 51,
––
lp. 52 otrzymuje brzmienie:
52Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"Poznań0000861589
––
lp. 54 i 55 otrzymują brzmienie:
54Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu OrganicznegoWarszawa0000848733
55Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu SkórzanegoŁódź0000853726
––
lp. 58 otrzymuje brzmienie:
58Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut SpawalnictwaGliwice0000855279
––
lp. 61 otrzymuje brzmienie:
61Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice0000849773
––
lp. 66 i 67 otrzymują brzmienie:
66Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii DrewnaPoznań0000855845
67Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii EksploatacjiRadom0000860815
––
uchyla się lp. 68,
––
lp. 69 i 70 otrzymują brzmienie:
69Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i FotonikiWarszawa0000865821
70Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i RadiotechnicznyWarszawa0000851799
––
lp. 72 otrzymuje brzmienie:
72Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut BadawczyPuławy0000149666
––
lp. 78 otrzymuje brzmienie:
78Narodowe Centrum Badań JądrowychOtwock0000171393
––
uchyla się lp. 80,
––
uchyla się lp. 83,
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) przedsiębiorstwa państwowe

Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo PaństwoweSzczecin0000111050
2Państwowy Zarząd PowierniczyKraków0000512617
d)
w grupie C:
w pkt 1:
––
lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3Uniwersytet Morski w GdyniGdynia000145112
––
lp. 30 otrzymuje brzmienie:
30Uniwersytet Gdański w GdańskuGdańsk000001330
––
lp. 38 otrzymuje brzmienie:
38Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuToruń000001324
––
lp. 50 otrzymuje brzmienie:
50Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichBydgoszcz000001689
––
lp. 59 otrzymuje brzmienie:
59Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej GórzeZielona Góra977924147
w pkt 3:
––
lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000144803
––
lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000041396
––
lp. 8 otrzymuje brzmienie:
8Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacjiSosnowiec0000084423
––
lp. 11 otrzymuje brzmienie:
11Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"Warszawa0000860814
––
lp. 14 otrzymuje brzmienie:
14Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury MedycznejZabrze0000862298
––
uchyla się lp. 15,
––
lp. 18 otrzymuje brzmienie:
18Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000069210
e)
w grupie D:
w pkt 1:
––
lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1Drukarnia nr 1 Przedsiębiorstwo PaństwoweWarszawa0000013759
––
lp. 12 otrzymuje brzmienie:
12Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa w upadłościPotulice0000157823
w pkt 2:
––
uchyla się lp. 9,
––
uchyla się lp. 12,
––
uchyla się lp. 30,
––
lp. 33 otrzymuje brzmienie:
33Specjalistyczne Centrum. Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.Polanica-Zdrój0000438391
––
uchyla się lp. 36,
––
uchyla się lp. 45,
––
dodaje się lp. 96 w brzmieniu:
96Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.Warszawa0000047774
w pkt 41p. 2 otrzymuje brzmienie:
2Rządowa Agencja Rezerw StrategicznychWarszawa012199305
w pkt 6:
––
uchyla się lp. 1,
––
dodaje się lp. 3 w brzmieniu:
3Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i FabularnychWarszawa384561270
dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) inne państwowe osoby prawne

Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.Szczyrk0000029718
2Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.Katowice0000272147
3PHH Hotele Sp. z o.o.Warszawa0000219989
f)
w grupie E w pkt 2 dodaje się lp. 5 w brzmieniu:
5Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.Warszawa0000347416
g)
w grupie G w pkt 5:
uchyla się lp. 2,
lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Warszawa0000264771
3)
w załączniku do rozporządzenia w części II w grupie A dodaje się lp. 4 w brzmieniu:
4Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.Warszawa0000081582
1. 
Podmioty, o których mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 11p. 11, w grupie D pkt 21p. 96 i pkt 61p. 3 oraz w grupie E pkt 21p. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wnoszą opłatę za rok 2022 określoną w § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do końca roku 2022 w stosunku do liczby dni w tym roku.
2. 
Podmiot, o którym mowa w załączniku w części II w grupie A lp. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wnosi opłatę za rok 2022 określoną w § 5 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, o ile wyrazi zgodę generalną, o której mowa w art. 12 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2180).
3. 
Na poczet opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz opłat za lata następne, należnych od podmiotu, o którym mowa w załączniku w części I w grupie D pkt 61p. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zalicza się do ich wyczerpania opłaty uiszczone przez podmioty, o których mowa w załączniku w części I w grupie A pkt 11p. 45, grupie B pkt 11p. 2-4 oraz w grupie D pkt 61p. 1 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu.
4. 
Na poczet opłaty określonej w § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 należnej od podmiotu, o którym mowa w załączniku w części I w grupie:
1)
B pkt 61p. 69 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 61p. 68 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
2)
B pkt 61p. 70 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 61p. 51 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
3)
C pkt 11p. 39 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 51p. 29 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
4)
C pkt 31p. 18 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie C pkt 31p. 15 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;
5)
G pkt 51p. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie G pkt 51p. 2 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.