Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.889

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2020 r.
§  3.  W 2020 r., w przypadku uzasadnionego braku możliwości odbywania praktyki u notariusza przez aplikanta notarialnego w siedzibie kancelarii notarialnej, praktyka ta może być prowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających obustronną komunikację na odległość między notariuszem a aplikantem.