§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1365

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.