Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.