§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w... - Dz.U.2018.898 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.898

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2018 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.