§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w... - Dz.U.2018.898 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.898

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2018 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 723 oraz z 2016 r. poz. 269 i 1213) załączniki nr 1 i 3-6 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.