§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w... - Dz.U.2016.1213 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1213

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2016 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.