§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.693

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2023 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.