§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. - Dz.U.2015.328 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.328

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2015 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.