§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1552

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2023 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.