§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1552

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1375) w § 1 w pkt 33a lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Sąd Rejonowy w Będzinie - dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego w Czeladzi,".