§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.533

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2021 r.
§  2.  1
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2021 r.