Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2088

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1444) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie (Dz. U. poz. 1520 i 2015 oraz z 2017 r. poz. 1792) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OBSZARY OBJĘTE NAKAZAMI, ZAKAZAMI LUB OGRANICZENIAMI ORAZ INNYMI ŚRODKAMI KONTROLI LUB OCHRONNYMI USTANOWIONYMI, W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ Z PRZEPISAMI UNII EUROPEJSKIEJ WYDANYMI W TYM ZAKRESIE, NA KTÓRYCH SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE, W KTÓRYCH SĄ UTRZYMYWANE ŚWINIE, Z KTÓRYCH POCHODZI MIĘSO WCHODZĄCE W SKŁAD PRODUKTÓW MIĘSNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 1 USTAWY Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2016 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Powiat bialski - gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów i Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski.

2. Powiat grajewski.

3. Powiat hajnowski - części gmin Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66.

4. Powiat łomżyński - gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy).

5. Powiat łosicki - gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew.

6. Powiat miasta Biała Podlaska.

7. Powiat moniecki.

8. Powiat parczewski - gmina Podedwórze.

9. Powiat radzyński - gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica.

10. Powiat siedlecki - gmina Korczew i Paprotnia.

11. Powiat siemiatycki - gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze.

12. Powiat włodawski - gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).