§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1544

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.