Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2015 r.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.