§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.