§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.845

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.