Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1439

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2017 r.
§  2.  Biblioteka Śląska w Katowicach dokona czynności, o których mowa w § 4-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 31 grudnia 2020 r.