Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2018 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.