§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.649

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.