Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1305

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 173 i 2240) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1723,9743 ha, położone na terenach miast: Chełm, Częstochowa, Dębica, Gorlice, Jarosław, Jasło, Krasnystaw, Kraśnik, Krosno, Leżajsk, Lubaczów, Lubartów, Lublin, Łańcut, Mielec, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość oraz gmin: Brzozów, Dębica, Głogów Małopolski, Jedlicze, Kolbuszowa, Leżajsk, Łańcut, Ostrów, Radomyśl Wielki, Rejowiec Fabryczny, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Strzyżów, Trzebownisko i Zagórz.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC:
a) w Podstrefie Mielec opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Mielec 4 Mościska

Obręb ewidencyjny Mielec 3 Przemysłowy

Granica biegnie od pkt nr 5124, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 50, 64/15 i 64/11, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 64/15, 136/1, 136/2, 135, 134, 133, 132, 131/2, 130/1, 129/1, 126/3, 126/5, 125, 124/3, 124/2, 124/7, 123/3 i 122/3 przez pkt nr: 306, 825, 971, 28, 968, 967, 966, 965, 964, 962, 961, 960, 959, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 1695, 790, 791 i 792 do pkt nr 793. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 122/3, 122/4 i 122/5 przez pkt nr: 98, 859, 1745 i 856 do pkt nr 857, w którym załamuje się na południe i biegnie wzdłuż granic działek: 122/5, 122/6, 123/2, 124/6 i 125 przez pkt nr: 127, 860, 870, 875, 874, 882 i 881 do pkt nr 884. W pkt nr 884 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 125, 126/18, 126/17, 126/13, 126/6, 126/2, 127, 129/3, 130/3, 131/4, 132, 133, 134, 135, 136/2 i 136/3 przez pkt nr: 883, 155, 1788, 892, 891, 896, 1735, 895, 894, 897, 907, 906, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929 i 30 do pkt nr 911 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 136/3, 128 i 64/7. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 912 i 913 do pkt nr 748, w którym skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 1193. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 64/22 przez pkt nr: 578 i 5157 do pkt nr 5156. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 5155 do pkt nr 5154, w którym skręca na północny zachód i biegnąc wzdłuż granic działek: 64/16 i 64/15 przez pkt nr: 5153, 5152, 5151, 5149 i 5148 dochodzi do pkt nr 5124, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie od pkt nr 91, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 110, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 92. Odcinek między pkt nr: 91 i 92 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 92 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 93 do pkt nr 94, wzdłuż północnej granicy działki 109/1. W pkt nr 94, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 109/1, skręca na południe i biegnie do pkt nr 95. W pkt nr 95, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 110, skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 110 do pkt nr 91, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie od pkt nr 96, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 102, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 97 i 98 do pkt nr 99. Odcinek od pkt nr 96 do pkt nr 99 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 99 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 95 do pkt nr 100. W pkt nr 100, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 95, skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 101. W pkt nr 101, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 102, skręca na zachód i biegnie do pkt nr 96, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie od pkt nr 102, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 70/1, w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek: 70/1, 144/8, 144/13 i 144/14 przez pkt nr: 103, 104 i 105 do pkt nr 106. W pkt nr 106 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 39/2 i 143/2 przez pkt nr 107 do pkt nr 108. W pkt nr 108, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 143/3, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 143/1, 39/1 i 144/1 do pkt nr 109. W pkt nr 109 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 65 do pkt nr 110. W pkt nr 110 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 111 do pkt nr 112, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 70/1. W pkt nr 112 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 102, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie od pkt nr 113, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 87, w kierunku północnym przez pkt nr: 114, 115, 116 i 117 do pkt nr 118 wzdłuż zachodnich granic działek: 87, 86, 85, 84, 83, 82, 78, 77, 76, 75, 69, 56, 55, 50, 52, 27/18, 36, 11, 10, 9, 8, 7, 6 i 5/4. W pkt nr 118, stanowiącym północno-zachodni narożnik działki 5/4, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 119 do pkt nr 120 wzdłuż północnych granic działek: 5/4, 5/1, 27/2, 28/2 i 28/1. W pkt nr 120, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki 28/1, skręca w kierunku południowym do pkt nr 121. W pkt nr 121 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 29, 30 i 31 do pkt nr 122. W pkt nr 122, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki 32/12, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 23/10, 143/6, 39/6, 144/7, 42, 142/2, 142/1, 144/10 i 144/9 przez pkt nr: 123 i 124 do pkt nr 125. W pkt nr 125 skręca w kierunku północnym do pkt nr 126 i dalej w kierunku zachodnim do pkt nr 127. W pkt nr 127, stanowiącym północno-zachodni narożnik działki 74, skręca w kierunku południowym do pkt nr 128. W pkt nr 128 skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 129, dalej skręca w kierunku południowym do pkt nr 130. W pkt nr 130 skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 131, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 79. W pkt nr 131 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 80, 81, 85, 86 i 87 do pkt nr 132. W pkt nr 132 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 113, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie od pkt nr 133, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2, w kierunku północnym do pkt nr 134. W pkt nr 134 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 135. W pkt nr 135 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 136, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 1. W pkt nr 136 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 1, 2 i 3 do pkt nr 137. W pkt nr 137 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 3 do pkt nr 138. W pkt nr 138 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 133, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie po granicach działki 120, stanowiącej obszar 7, od pkt nr 152 w kierunku wschodnim do pkt nr 153. Tu skręca na południe i biegnie do pkt nr 154, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 155. Stąd biegnie na zachód przez pkt nr 156 do pkt nr 157. Tu skręca w kierunku północno- -wschodnim i biegnie do pkt nr 152, od którego rozpoczęto opis.",

b) w Podstrefie Jarosław:
dotychczasowy opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje oznaczenie jako Obszar 1,
dodaje się opis granic i terenu Obszaru 2 w brzmieniu:

"Obszar 2

Obręb ewidencyjny Jarosław 5

Granica biegnie od pkt nr 22945, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 131/1, 98/22 i 98/28, w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 98/28 i 98/25 przez pkt nr: 24915, 24916, 24917, 24918 i 24919 do pkt nr 24920. Tu skręca na północny wschód i biegnąc wzdłuż granicy działki 98/25 przez pkt nr: 21685, 21684 i 21683 dochodzi do pkt nr 21682, w którym załamuje się na wschód i biegnie przez pkt nr 21681 do pkt nr 21680. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 98/25 przez pkt nr: 21679, 21678, 21677, 21676, 21675, 21674 i 21673 do pkt nr 21664. Od pkt nr 21664, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 98/12, 127/2, 127/1 i 98/25, biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 17193 i 17274 do pkt nr 23454. Tu załamuje się na południe i biegnie przez pkt nr 23455 do pkt nr 17266, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 17311. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek: 98/25 i 98/28 przez pkt nr: 17355, 17392, 21702 i 17474 do pkt nr 22945, od którego rozpoczęto opis.",

c) w Podstrefie Rzeszów opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0211, 211 Zwięczyca

Granica biegnie od pkt nr 3104, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 142/1, 141 i 130, w kierunku południowo- -wschodnim wzdłuż granicy działki 142/1 przez pkt nr: 3105, 3110, 3112, 3118, 3121 i 3124 do pkt nr 2246. W pkt nr 2246 załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 67/6 przez pkt nr: 2245, 2244, 2243 i 2242 do pkt nr 2241. Tu skręca na wschód i biegnie przez pkt nr 2240 do pkt nr 2239, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 67/6 przez pkt nr: 2238, 2237 i 2236 do pkt nr 2235. W pkt nr 2235 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 2234, 2233 i 2232 do pkt nr 2231. Tu skręca na północ i biegnie przez pkt nr 2230 do pkt nr 2229, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 67/6 do pkt nr 9272. W pkt nr 9272, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 67/6, 80 i 67/3, skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 9273, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 67/6 do pkt nr 9274. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt nr 2209 do pkt nr 2208, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 67/6, 72 i 73 przez pkt nr: 2207, 2250, 2249 i 2204 do pkt nr 9349. W pkt nr 9349, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 67/6, 75 i 67/7, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 9348, 9347, 9346, 9345, 9344, 9343, 9342, 9341 i 9340 do pkt nr 9339. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 77/2 i 347/10 przez pkt nr: 9338, 9337 i 9336 do pkt nr 9335. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 10265, 9334 i 9333 do pkt nr 9332, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do pkt nr 2229. W pkt nr 2229, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 347/8, 67/12 i 347/10, skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 347/10 przez pkt nr: 2231, 2237, 2236 i 2239 do pkt nr 2240. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 354 przez pkt nr: 2244, 2246, 2298, 2311, 2313, 2319, 2322, 2323, 2324, 2428, 2429, 2430, 2431 i 2432 do pkt nr 2404. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt nr 2405. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 354 do pkt nr 2406, w którym skręca w kierunku północnym, i dochodzi do pkt nr 2407. Stąd biegnie na północny zachód przez pkt nr 2408 do pkt nr 2380. W pkt nr 2380 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 354 przez pkt nr: 2387, 2410 i 2427 do pkt nr 2458. Tu załamuje się na wschód i biegnie przez pkt nr: 2461, 2463, 2462 i 2460 do pkt nr 2459. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 354 przez pkt nr: 2455, 2448, 2439, 2421, 2417, 2413, 2407, 2409, 2397, 2389, 2388, 2386, 2374, 2372, 2366, 2365, 2363, 2362, 2361, 2360, 2359, 2349, 2355, 2353, 2350, 2348 i 2352 do pkt nr 2345. W pkt nr 2345 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 354 i 353 przez pkt nr: 2342, 2344, 2343, 2339, 2337, 2336, 2309, 2308 i 2305 do pkt nr 2296, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie przez pkt nr: 2295, 2282 i 2281 do pkt nr 2272. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 354, 347/10 i 347/12 przez pkt nr: 1601, 8425, 1602, 1603, 1604, 1605, 10499, 1606, 10500, 1607, 1608, 8558, 8557, 8556, 8555, 1611 i 1612 do pkt nr 1613. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 347/10 do pkt nr 1614, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt nr 1615 dochodzi do pkt nr 1616. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 1617. W pkt nr 1617 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 347/10, 347/7 i 346/3 przez pkt nr: 1618, 8533, 1619, 1620, 1621, 9371, 1622, 8554, 1623, 1624, 1625, 1121 i 1122 do pkt nr 9374. W pkt nr 9374, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 346/3, 344/1 i 346/2, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 9373, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 346/3 i 347/7 przez pkt nr 9372 do pkt nr 9367. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 9366. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 347/10 do pkt nr 9365, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt nr 9364. W pkt nr 9364, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 347/5, 347/4 i 347/10, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 9363, 9355 i 9354 do pkt nr 9353. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 347/10, 77/2 i 67/6 przez pkt nr: 9357, 9358 i 9359 do pkt nr 9360, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 67/6 przez pkt nr 9361 do pkt nr 9378. Stąd biegnie na południowy wschód i dochodzi do pkt nr 9377. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 67/6 i 346/1 przez pkt nr: 9376, 9375, 9380 i 9379 do pkt nr 9381, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 346/1 do pkt nr 9382. W pkt nr 9382, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 346/1, 346/2 i 210/4, skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr: 10016, 2176, 2183, 2193 i 3015 do pkt nr 10014. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 194/4 do pkt nr 3013. Stąd biegnie na północny wschód przez pkt nr: 3014, 3010 i 3006 do pkt nr 3007. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 194/4 i 142/1 przez pkt nr: 3008, 8228 i 2986 do pkt nr 2987, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 142/1 przez pkt nr: 2947, 2781, 2779, 2785, 3021, 3019, 3022, 3024, 3025, 3035 i 3041 do pkt nr 3104, od którego rozpoczęto opis.",

d) w Podstrefie Lubartów dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów 3 i 4 w brzmieniu:

"Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 4036, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 63/2, 63/3, 66/2 i 66/1, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 63/3, 56/2, 54/3, 51/3, 49/3, 45/3, 43/3, 42/3, 39/3, 36/3 i 34/3 przez pkt nr: 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046 i 4047 do pkt nr 4048. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 34/3 przez pkt nr: 806042 i 806091 do pkt nr 806078. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 34/3, 37, 38, 44, 45/3, 50, 54/3 i 55 przez pkt nr: 806079, 806080, 806081, 806082, 806083, 807001, 807002 i 807003 do pkt nr 807004. W pkt nr 807004, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 67/19, 67/20, 65 i 55, skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 806086. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt nr 810120, w którym skręca na południowy zachód i biegnąc wzdłuż granic działek: 64 i 63/3 przez pkt nr: 810068, 4010 i 810070 dochodzi do pkt nr 4036, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt nr 4018, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 160/2, 160/1, 159/1 i 159/4, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 159/4, 159/3, 158/2 i 157/2 przez pkt nr: 4067, 4017 i 4016, do pkt nr 4015. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działek: 157/2, 153/7, 143/1 i 143/2 przez pkt nr: 810100, 810099, 810095, 810094, 4075 i 810104 do pkt nr 810122. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 143/2, 144/2, 145/3, 146, 147 i 148 przez pkt nr: 810121, 814141, 814140, 814139, 814138 i 814137 do pkt nr 814136. W pkt nr 814136, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 169/11, 149 i 148, skręca na zachód i biegnie przez pkt nr 814127 do pkt nr 814114. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 148, 147 i 146 przez pkt nr: 814115, 814116 i 814117 do pkt nr 814118, w którym skręca na południowy zachód i biegnąc wzdłuż granic działek: 153/24 i 159/4 przez pkt nr 814089 dochodzi do pkt nr 4018, od którego rozpoczęto opis.",

e) skreśla się opis granic i terenu Podstrefy Radymno,
f) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Jasło i Radomyśl Wielki w brzmieniu:

"Podstrefa Jasło

Obręb ewidencyjny 0004,04 Dzielnica Magazynowo - Przemysłowa

Granica biegnie po granicy działki 35/5 od pkt nr 177, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 185/1, 32/2 i 35/5, w kierunku wschodnim do pkt nr 340. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr: 339 i 345 do pkt nr 346. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do pkt nr 347, w którym skręca na północny wschód i dochodzi do pkt nr 348. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 349 do pkt nr 350, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 22/7, 189 i 35/5. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 i 360 do pkt nr 361. Tu skręca na północ i biegnie przez pkt nr: 362, 363 i 364 do pkt nr 365, w którym załamuje się na południowy wschód i przez pkt nr 366 i 367 dochodzi do pkt nr 368. Stąd biegnie na wschód do pkt nr 369, w którym skręca na północ i biegnie przez pkt nr: 370 i 371 do pkt nr 13081. W pkt nr 13081, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 35/4, 1283 i 35/5, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 13082 i 13083 do pkt nr 13084. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 13085 i 13086 do pkt nr 13087. Stąd biegnie na południe przez pkt nr 372 do pkt nr 373, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 374. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt nr 375 do pkt nr 376. Tu skręca w kierunku południowym i biegnąc przez pkt nr: 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 i 385 dochodzi do pkt nr 386. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 387, 388, 389, 390, 391 i 392 do pkt nr 393, w którym załamuje się na południe i biegnie do pkt nr 190. W pkt nr 190, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 155, 185/1 i 35/5, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 189 do pkt nr 188. Tu skręca na południe i dochodzi do pkt nr 187, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 186 do pkt nr 185, gdzie skręca na południe do pkt nr 184, w którym skręca na zachód i biegnie przez pkt nr: 183, 182, 181, 180 i 179 do pkt nr 178. Stąd biegnie na północ i dochodzi do pkt nr 177, od którego rozpoczęto opis. Działka nr 35/6 wchodzi w skład wyżej wymienionej Podstrefy.

Podstrefa Radomyśl Wielki

Obręb ewidencyjny 81 Partynia

Granica biegnie od pkt nr 710, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 39, 40 i 38/2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 38/2, 41, 42/3, 42/2, 42/1 i 43/2 przez pkt nr: 711, 10210, 10211, 10212 i 712 do pkt nr 10213. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 10110. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek: 43/2, 42/1, 42/2 i 37/1 przez pkt nr: 10111, 10112, 690, 10113 i 691 do pkt nr 692, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 693 do pkt nr 694. Od pkt nr 694, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 24, 426 i 37/1, biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek: 37/1 i 37/2 przez pkt nr: 695, 696, 910, 911 i 856 do pkt nr 857, gdzie skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 37/3 do pkt nr 10200, w którym skręca na południe i przez pkt nr 19914 dochodzi do pkt nr 10203. Tu skręca na zachód do pkt nr 858 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 37/3, 426 i 37/2. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 37/2 i 38/2 przez pkt nr 746 do pkt nr 743, w którym skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 38/2 przez pkt nr 709 do pkt nr 710, od którego rozpoczęto opis.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.