§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.908

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2017 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.