§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.908

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2017 r.
§  2. 
Do spraw dotyczących:
1)
pokazów lotniczych, na które wyrażona została zgoda lub zostały zgłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
postępowań w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie pokazu lotniczego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.