Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1975

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650, 1162 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1024, 1275 i 2172) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1764,8946 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Brzeziny, Kalisz, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Kleszczów, Koluszki, Krośniewice, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Rozprza, Sławno, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zelów, Zgierz i Żychlin.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ:
a) w Podstrefie Wieluń:
opis granic i terenu Kompleksu 3 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 2 i 18, gmina Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 094.002-733, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 11/2, w kierunku wschodnim przez punkt nr 094.018-1332 do punktu nr 094.018-1236. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działki nr 69/6 do punktu nr 094.018-1237. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 094.018-886. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 69/6 i 11/3 przez punkty nr: 094.002-44 i 094.002-45 do punktu nr 094.002-735. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 16/2, 16/14 i 19/2 przez punkty nr: 094.002-444, 094.002-264, 094.002-265 i 094.002-727 do punktu nr 094.002-266. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy działki nr 19/3 przez punkt nr 094.002-267 do punktu nr 094.002-272, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 19/3, 19/2 i 16/13 przez punkty nr: 094.002-730, 094.002-271 i 094.002-270 do punktu nr 094.002-447. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 16/13 do punktu nr 094.002-446, w którym zmienia kierunek na zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 16/13 i 16/2 przez punkty nr: 094.002-445 i 094.002-457 do punktu nr 094.002-448. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 16/2 i 16/31 przez punkt nr 094.002-439 do punktu nr 094.002-440. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 16/31 do punktu nr 094.002-578, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/33 do punktu nr 094.002-579. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 094.002-580, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty nr: 094.002-293, 094.002-292, 094.002-291 i 094.002-290 dochodzi do punktu nr 094.002-289, stanowiącego południowy narożnik działki nr 16/33. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 16/33 i 16/32 przez punkt nr 094.002-459 do punktu nr 094.002-460. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 16/7 przez punkty nr: 094.002-453, 094.002-452 i 094.002-451 do punktu nr 094.002-456. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 094.002-281, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu nr 094.002-326. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 18/2 do punktu nr 094.002-327. Stąd biegnie na północ do punktu nr 094.002-263, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 094.002-262. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 15 przez punkt nr 094.002-328 do punktu nr 094.002-278. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 15 do punktu nr 094.002-277, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 15 i 11/2 przez punkt nr 094.002-566 do punktu nr 094.002-733, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 16/20, 16/21 i 16/22, stanowiące enklawę niewchodzącą w granice strefy, opisane punktami nr: 094.002-257, 094.002-258, 094.002-259, 094.002-564, 094.002-570, 094.002-571, 094.002-565 i 094.002-566.",

skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 4,
b) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Brzeziny w brzmieniu:

"Podstrefa Brzeziny

Obręb ewidencyjny 0002, miasto Brzeziny

Granica biegnie od punktu nr 428, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 216/3, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 426 i 425 do punktu nr 401. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 1928 do punktu nr 238, położonego na styku granic działek nr: 216/3, 284, 232/1 i 230/1. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 216/3 przez punkty nr: 239, 237, 236, 235 i 234 do punktu nr 233, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkt nr 246 do punktu nr 232, położonego na styku granic działek nr: 216/3, 225/1 i 224/2. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 496, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu nr 495. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 494, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 493. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 492, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 491. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 490, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i wzdłuż granicy działki nr 216/3 przez punkt nr 601 dochodzi do punktu nr 485. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 484, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 486. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 487, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 488. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 489. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 231 i 576 do punktu nr 168, położonego na styku granic działek nr: 216/3, 224/1 i 223. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 216/3 przez punkty nr: 169, 170, 171 i 172 do punktu nr 173, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 153. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu A, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu B. Stąd biegnie na zachód przez teren działki nr 216/3 i przez punkt nr 129 do punktu nr 128, w którym skręca na północ, i przez punkt nr 126 dochodzi do punktu nr 125. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 228 do punktu nr 120, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 216/3 przez punkty nr: 118, 111, 112 i 2587 do punktu nr 428, od którego rozpoczęto opis.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.