Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1275

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1024) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1495,2167 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Kalisz, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Kleszczów, Koluszki, Krośniewice, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zelów, Zgierz i Żychlin.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ w Podstrefie Ksawerów na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 6 w brzmieniu:

"Kompleks 6

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 8484, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2164/27, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 2161/27 i 2161/29 przez punkt nr 8510 do punktu nr 29. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2161/29 i 2161/30 przez punkt nr 8506 do punktu nr 30, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2161/30 do punktu nr 31. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 2161/30, 2161/33, 2161/34 i 2161/36 przez punkty nr: 8497, 34, 35, 8496, 8495 i 536 do punktu nr 542. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2161/36 i 2161/26 przez punkty nr: 9690, 541, 8489, 540 i 539 do punktu nr 8486, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i wzdłuż granicy działki nr 2161/26 dochodzi do punktu nr 8485. Stąd biegnie w kierunku północnym przez działkę nr 2161/26, a następnie wzdłuż granic działek nr: 2161/38 i 2161/31 przez punkty nr: 8488 i 8507 do punktu nr 8500. Z punktu nr 8500 biegnie dalej na północ przez działkę nr 2161/26 i wzdłuż granic działek nr: 2161/28 i 2161/27 przez punkty nr: 8503 i 8513 do punktu nr 8484, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 808, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2164/32, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 2164/32, 2164/33 i 2164/34 przez punkty nr: 2580 i 2585 do punktu nr 27. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2164/34, 2164/33 i 2164/37 przez punkty nr: 2698 i 2699 do punktu nr 2715, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/37 do punktu nr 2716. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/37 do punktu nr 2717, w którym skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/37 do punktu nr 2718. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 2164/37 i 2164/40 przez punkty nr: 534 і 2714 do punktu nr 8030, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/45 przez punkt nr 4033 do punktu nr 4037. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2164/45 i 2164/44 przez punkt nr 4022 do punktu nr 4002. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/44 do punktu nr 4001, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/44 do punktu nr 2737. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 2164/33 i 2164/39 przez punkty nr: 2719 i 8700 do punktu nr 8024. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/39 do punktu nr 8023, w którym załamuje się w kierunku północnym, i wzdłuż granicy działki nr 2164/39 dochodzi do punktu nr 8022. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/39 do punktu nr 813, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2164/39, 2164/35 i 2164/32 przez punkty nr: 2428, 1487, 1486, 1485, 1484, 1483, 812, 1482, 5, 1481, 1480, 1479, 4, 1478, 811, 2420, 810, 1477, 1476, 1475 i 809 do punktu nr 808, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 9, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2164/73, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 2164/73 i 2164/74 przez punkt nr 4018 do punktu nr 4010. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/74 do punktu nr 4009, w którym skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/74 do punktu nr 4005. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/74 do punktu nr 4606, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/74 do punktu nr 4608. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/66 do punktu nr 4004, w którym skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki nr 2164/66 dochodzi do punktu nr 4023. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/66 do punktu nr 4024, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2164/66 i 2164/67 przez punkt nr 4525 do punktu nr 5073. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/67 do punktu nr 4742, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2164/74 i 2164/75 przez punkty nr: 5093, 8695, 8696 i 4349 do punktu nr 8689. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 7205, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 7193. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 7168, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 7134. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 8688, w którym skręca w kierunku północnym, i wzdłuż granicy działki nr 2164/75 dochodzi do punktu nr 1535. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 831. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 2164/75 przez punkt nr 830 do punktu nr 829, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 2164/75 dochodzi do punktu nr 828. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 przez punkty nr: 827 i 826 do punktu nr 825, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2164/75 do punktu nr 824. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 2164/75, 2164/74 i 2164/73 przez punkty nr: 823, 822, 1493, 8, 821, 820, 1492 i 819 do punktu nr 9, od którego rozpoczęto opis.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.