§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.725

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.