Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1340

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1794) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 540,8285 ha, położone na terenie miast: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kowary, Lubań, Ostrów Wielkopolski, Piechowice, Zgorzelec oraz gmin: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Lubań, Lubawka, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Prusice i Żmigród.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
a) w Podstrefie Nowogrodziec:
opis granic i terenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie:

"Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 9566, położonego u zbiegu granic działek nr: 1028/5 (droga), 1358/1 i 1356 (droga), w kierunku północnym wzdłuż drogi (działka nr 1358/1) do punktu nr 9565. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1355/1 do punktu nr 9564, położonego u zbiegu granic działek nr: 1356 (droga), 1363, 1364 i 1355/1. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1355/1 do punktu nr 9575. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 1355/1 i 1351/1 przez punkt nr 9574 do punktu nr 9535, położonego u zbiegu granic działek nr: 1363, 1351/1 i 1344. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1351/1 do punktu nr 9534. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1351/1 przez punkty nr: 9533 i 10016 do punktu nr 10017. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1351/1 przez punkt nr 10018 do punktu nr 10019. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 1351/1 i 1312 przez punkty nr: 10020, 10021, 9526, 0525 i 9524 do punktu nr 9523. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1312 do punktu nr 9530. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1351/1 do punktu nr 9584. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1351/1, 1351/4 i 1351/5 przez punkty nr: 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, 9593 i 9594 do punktu nr 9595. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 1351/5 i 1026/15 przez punkty nr: 9596, 9597, 9598, 9599, 9600, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188 i 8189 do punktu nr 8167. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1026/15 przez punkty nr: 8168, 8169, 8170 i 8171 do punktu nr 8166. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 1026/15 i 1026/17 przez punkt nr 8138 do punktu nr 8137. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1026/17, 1026/16, 1026/5, 1358/2, 1357 i 1358/1 przez punkty nr: 9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 9661, 9660, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9568, 9569 i 9570 do punktu nr 9566, od którego rozpoczęto opis.",

na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 6 w brzmieniu:

"Kompleks 6

Granica biegnie od punktu nr 9633, położonego u zbiegu granic działek nr: 1021/1 (droga), 1269 (droga) i 1251, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1021/1 (droga), 1269 (droga), 1271/3, 1271/2 i 1271/1 przez punkty nr: 9534, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641 i 9642 do punktu nr 9643. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1271/1 do punktu nr 10487. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki do punktu nr 10488. Stąd biegnie na północny wschód przez punkt nr 10489 do punktu nr 10373. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1273 przez punkt nr 10392 do punktu nr 10391. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1273 do punktu nr 10390. Tu skręca na północny zachód i granicą tej samej działki dochodzi do punktu nr 10389. Stąd biegnie na północny wschód nadal wzdłuż granicy działki nr 1273 do punktu nr 10388. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt nr 10387 do punktu nr 10386. Stąd biegnie na północny wschód nadal wzdłuż granicy działki nr 1273 przez punkty nr: 10385 i 10384 do punktu nr 10383. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1273 przez punkty nr: 10399, 10398, 10397, 10396, 10395, 10394 i 10393 do punktu nr 10364. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż działki nr 1272 (droga) przez punkty nr: 10363, 10362 i 10361 do punktu nr 10360. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 10359, 10420, 10419, 10418, 10417, 10416, 10415, 10414, 10413, 10412, 10411, 10410, 10409, 10408, 10407, 10406, 10405 i 10404 do punktu nr 91895. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 91899, 91882, 91886, 91890, 91894, 91963, 91902, 91898 i 91906 do punktu nr 91910. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 10403, 10402, 10401, 10400, 10464, 10463 i 10462 do punktu nr 10461. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 10460, 10459, 10458, 10457, 10456 i 10455 do punktu nr 10454. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1320 przez punkty nr: 10479 i 10478 do punktu nr 10477. Stąd biegnie na południe do punktu nr 10448. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkt nr 10447 do punktu nr 10446. Stąd biegnie na północ do punktu nr 10445. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 10444. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkt nr 10443 do punktu nr 10442. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty nr: 10441 i 10440 do punktu nr 10439. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 10438, 10437, 10436, 10435, 10434 i 10433 do punktu nr 10432. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy tej samej działki biegnie przez punkty nr: 10431 i 10430 do punktu nr 10429. Stąd biegnie na południowy wschód nadal wzdłuż granicy działki nr 1276 przez punkty nr: 10428, 10427 i 10426 do punktu 10425. Tu skręca na północ i biegnie przez punkty nr: 10424 i 10423 do punktu nr 10882. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1276, 1272, 1270, 1269 i 1268 przez punkty nr: 4593, 4592, 4591, 4590, 4589, 4588, 4587, 4586, 4585, 4584, 4583, 4582, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 4575, 4574, 4573 i 4572 do punktu nr 4571, położonego na granicy działek nr: 105 (PKP), 1268 i 1267 (droga). Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1268 przez punkty nr: 10282, 10283, 10284, 10285, 10286, 10287, 10288 i 10289 do punktu nr 10281, zlokalizowanego na granicy działek nr: 1269 (droga), 1268 i 1267 (droga). Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 1269 przez punkty nr: 10273, 10274, 10275, 10267, 10268, 10265, 10266, 10264, 10259, 10260, 10261, 10163, 10164, 10165, 10166 i 10167 do punktu nr 9633, od którego rozpoczęto opis.

Działka nr 320/1277 (las), znajdująca się wewnątrz kompleksu, nie wchodzi w granice strefy.",

b) w Podstrefie Ostrów Wielkopolski skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 4,
c) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Kowary i Lwówek Śląski w brzmieniu:

"Podstrefa Kowary

Obręb ewidencyjny 0001, miasto Kowary, arkusz mapy nr 12

Granica biegnie wzdłuż granic działki nr 627 od punktu nr 120187, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 120188, 120189, 120190, 120191, 120192 i 120193 do punktu nr 120194. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr: 120195, 120196, 120197, 120198 i 120199 do punktu nr 120058. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 120422, 120462, 120200, 120201, 120475, 120202, 120203, 120204 i 120205 do punktu nr 120182. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty nr: 120183, 120184, 120185 i 120186 do punktu nr 120187, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lwówek Śląski

Obręb ewidencyjny 0001, gmina Lwówek Śląski, arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 103486, położonego u zbiegu granic działek nr: 1, 185/3, 194/2 i 540 (droga), w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 540, 534/1 i 534/2 przez punkty nr: 103487, 103500, 105110 i 103501 do punktu nr 103502. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 534/2, 535 i 536 przez punkty nr: 103506, 103505 i 103509 do punktu nr 103510, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 533, 537 i 536. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 536 do punktu nr 103514. Tu skręca początkowo w kierunku zachodnim, następnie na południowy zachód, a potem na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 536 i 535 przez punkty nr: 103515, 103516, 103517, 103498 i 103499 do punktu nr 103490. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 540, 541 i 542 przez punkt nr 103491 do punktu nr 103492. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 542 do punktu nr 103493. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu nr 103480. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 542, 541 i 540 przez punkty nr: 103481, 103482, 103483, 103484 i 103485 do punktu nr 103486, od którego rozpoczęto opis.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.