§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1151

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.