§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.175

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2015 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.