§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2493

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.