Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.850

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2020 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 13 marca 2020 r.