§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji... - Dz.U.2018.2284 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2284

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.
§  3. 
Główny Geodeta Kraju, w uzgodnieniu z organem, na podstawie którego zgłoszenia dokonano, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wpisu w ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, zweryfikuje prawidłowość tego wpisu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.